રાયચંદ ગલચર _રાજવીર

રાયચંદ ગલચર _રાજવીર

@galcharraychandgmail.com7157

(41)

5

5.1k

21.7k

તમારા વિષે

જીવનમાં ઊંડી સમજણ અને વિધાયક દ્રષ્ટિકોણ થી દરેક ક્ષણે કંઈક નવું શીખવા મળે છે.

  • 4.5k
  • 3.3k
  • 3.1k
  • (11)
  • 4.6k
  • (13)
  • 6.2k