'કેતન મુનશી વાર્તાસ્પર્ધા (૨૦૧૭-૧૮)'માં તેમજ 'મમતા વાર્તાસ્પર્ધા (૨૦૧૮-૧૯)'માં મારી નવલિકાઓને પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયેલ છે. મારી નવલિકાઓ, લઘુકથાઓ – ‘કુમાર’, ‘જલારામદીપ’, 'મમતા', 'વાર્તાસૃષ્ટિ’ વગેરે સામયિકોમાં; તેમજ ‘ગુજરાત સમાચાર’, ‘દિવ્ય ભાસ્કર’, 'ગુજરાત ગાર્ડિયન' જેવા અખબારોમાં પ્રકાશિત થાય છે. સમયાંતરે સાહિત્યના વેબ-પોર્ટલ, બ્લોગ વગેરેમાં પણ લખું છું. વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ---------ઇમેઇલ: dharm.gandhi@gmail.com એફ્બી પેજ : facebook.com/DGdesk.in બ્લોગ : dgdesk.blogspot.com

  • (142)
  • 1.4k
  • (117)
  • 1.3k
  • (138)
  • 1.6k
  • (78)
  • 1k
  • (127)
  • 1.3k
  • (70)
  • 886
  • (129)
  • 1.5k
  • (76)
  • 855
  • (114)
  • 1.4k
  • (76)
  • 855