ભાવેશભાઇ વશરામભાઇ ગઢવી ખાત્રા

ભાવેશભાઇ વશરામભાઇ ગઢવી ખાત્રા

@bhavesabhaigadhavi99635gmail.com200348

(4)

3

5.6k

13.3k

તમારા વિષે

મારુ નામ ભાવેશભાઈ વશરામભાઇ ગઢવી મને સારા પુસ્તકો વાંચન કરવાનો પહેલેથી ખુબજ ચાહના છે ભણતર ઓછું ભણ્યો છું પણ કાવ્યનો અભ્યાસ પહેલેથી ખુબજ મારી મતીમુજબ કરવાનો પ્રયાસ કરું છું એમાં પણ ચારણી સાહિત્ય વિષેશ રીતે મને ખુબજ વ્હાલું છે.

    • 2.8k
    • 4.9k