Gujarati Questions status by MR. UNKNOWN on 11-Jul-2020 06:39pm

એક સેકન્ડ માં આંખ મળે ,એક મિનિટ માં ગમવા લગે ,એક કલાક માં તો પ્રેમ પણ થઈ જાય છે તો પછી એ પ્રેમ મેં ભૂલતા કેમ આખું જીવન ન

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી પ્રશ્નો સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ