• કિચન Poems ની વાતો | આર.જે. દેવકી

 • ચેટીંગ વિથ લાઈફ | આર.જે. દેવકી

 • હાસ્ય - મહિમા અને શક્તિ । રતિલાલ બોરીસાગર

 • ફોર્થ વોલ । રંગમ થિયેટર

 • સિંહ પુરુષ વીર સાવરકર જી । શરદ ઠાકર

 • એક બીજાને ગમતા રહીયે । સાંઇરામ દવે

 • એકસ્ટ્રા શૉટ । આશુ પટેલ સાથે સીધો સંવાદ

 • સુગમ સંગીત : સુર શબ્દનુ સહિયારુ | તુષાર શુક્લ

 • હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ । સર્જક સાથે સાંજ

 • શ્રી અર્ચન ત્રિવેદી સાથે સંવાદ

 • મેકિંગ ઓફ "હેલ્લારો"

 • સાહિત્યના સંસ્કાર | જયભાઈ વસાવડા

 • જીવન: ખોજ અને મોજ । ભાગ્યેશ ઝા । સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • શ્રી તુષાર શુક્લ સાથે ગોષ્ઠિ

 • હાસ્ય હુલ્લડ - સ્વસ્થ જીવનની ઉત્તમ ઔષધિ

 • લાઈફ એન્જીન્યરીંગ । મોટીવેશનલ સ્પીચ । દિપક પંડ્યા