• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

  • અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

  • ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ। શોર્ટ ફિલ્મ।સંજય ગલસાર।મમતા ભાવસાર

  • આશુ પટેલ સાથે ઓન ધ સ્પોટ

  • ધ્રુવ ભટ્ટ - દરિયા શી મોજમાં

  • સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

  • વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ

  • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

  • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

  • મરીઝ અને મરીઝ | સૌમ્ય જોશી | શબ્દોત્સવ 2020

  • પાસપોર્ટ અને સાહેબ