• ફરક - અ બ્રેકઅપ સ્ટોરી

 • Whistle | Short Film

 • ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

 • Anami - A Breakup Story

 • સ્મરણ | એક રહસ્યમય વાર્તા

 • UGHRANI (ઉઘરાણી) | NO BUDGET FILMS

 • અમરત્વ | એક પૌરાણિક વાર્તા

 • The End | Based On True Story

 • 26 (Twenty Six) | SJ Film Factory

 • Bhinaash | A tale of two sisters

 • LIMBU | A Comedy Gujarati Short Film

 • The Lift | Short Film

 • Aavu Kem ?... | A Gujarati Short Film

 • EK CUP CHA

 • TRAIL | The Trial | Gujarati Short Film

 • Kshitij | Love Stories