• મુકામ - એ શોર્ટ ફિલ્મ

 • ડીઅર રિસ્પેકટેડ

 • એક બહાનું આપીશ ?

 • Anami - A Breakup Story

 • Aavshe ? - A short film

 • ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

 • EK CUP CHA

 • Bhinaash | A tale of two sisters

 • તારી મારી યારી | ગુજરાતી વેબ સિરીઝ

 • ફરક - અ બ્રેકઅપ સ્ટોરી

 • The Lift | Short Film

 • Saavitri | A Musical Gujarati Short Film

 • PARIVARTAN | A Gujarati Short Film

 • સ્મરણ | એક રહસ્યમય વાર્તા

 • Raatrani | Valentine Day Special

 • Aavu Kem ?... | A Gujarati Short Film