• નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • એક બીજાને ગમતા રહીયે । સાંઇરામ દવે

 • શાહબુદ્દીન રાઠોડ | જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

 • જીવન: ખોજ અને મોજ । ભાગ્યેશ ઝા । સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સાહિત્યના સંસ્કાર | જયભાઈ વસાવડા

 • કિચન Poems ની વાતો | આર.જે. દેવકી

 • દેશનો સૈનિક, મારો સુપરહીરો । હર્ષલ પુષ્કર્ણા

 • હિરેન ગઢવી | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સિંહ પુરુષ વીર સાવરકર જી । શરદ ઠાકર

 • ચેટીંગ વિથ લાઈફ | આર.જે. દેવકી

 • મિલિન્દ ગઢવી | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • પ્રણવ પંડ્યા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • ગુજરાતી સાહિત્યનો પડાવ

 • એક બીજાને ગમતા રહીયે । શરદ ઠાકર

 • સુભાષ ભટ્ટ | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • જગદીશ ત્રિવેદી | જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી