• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • ભરત વિંઝુડા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • રાજ લખતરવી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ચંદ્રેશ મકવાણા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • નયના જાની - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • અનિલ ચાવડા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • કટાર લેખન કસોટી વાંચન, વિચાર અને અભિવ્યક્તિની

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો

 • ચારણી સાહિત્ય લોક વારસાની નેવાધાર પ્રસ્તુતિ

 • ભૂષણ ઝાલા | 'તને યાદ છે..?' પુસ્તક પરિચય

 • પત્રકારત્વ - પત્રકારત્વની બદલતી દિશા અને ભૂમિકા

 • મુબારક ઘોડીવાલા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • રાજેન્દ્ર શુક્લ - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • રાકેશ હાંસલિયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા