• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • કિરણસિંહ ચૌહાણ - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ભરત વિંઝુડા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • હાસ્ય હુલ્લડ - સ્વસ્થ જીવનની ઉત્તમ ઔષધિ

 • ચૈતાલી જોગી - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • પત્રકારત્વ - પત્રકારત્વની બદલતી દિશા અને ભૂમિકા

 • રાજેન્દ્ર શુક્લ - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ડૉ સુજ્ઞેશ પરમાર - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • સતીષ ચૌહાણ - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • કિરીટ ગોસ્વામી | બાળસાહિત્ય ઉત્સવ

 • ચંદ્રેશ મકવાણા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી