• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • નયના જાની - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો

 • વિપુલ માંગરોળીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

 • ચંદ્રેશ મકવાણા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • કિરણસિંહ ચૌહાણ - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • રાજ લખતરવી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ભૂષણ ઝાલા | 'તને યાદ છે..?' પુસ્તક પરિચય

 • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

 • કટાર લેખન કસોટી વાંચન, વિચાર અને અભિવ્યક્તિની

 • પ્રજ્ઞા વશી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • રાકેશ હાંસલિયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ચૈતાલી જોગી - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ડૉ. પરેશ સોલંકી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી