• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો

 • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

 • ભૂષણ ઝાલા | 'તને યાદ છે..?' પુસ્તક પરિચય

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

 • રાજ લખતરવી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ભરત વિંઝુડા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • નયના જાની - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ચંદ્રેશ મકવાણા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • મુબારક ઘોડીવાલા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ડૉ. પરેશ સોલંકી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • વક્તવ્ય - વિચારોનું મેઘધનુષ