• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • વિપુલ માંગરોળીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • કિરણસિંહ ચૌહાણ - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો

 • પારુલ વાળા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ચંદ્રેશ મકવાણા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ભરત વિંઝુડા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • નયના જાની - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા - એક સર્જનની સર્જક યાત્રા

 • મહેન્દ્ર પોશીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • મુબારક ઘોડીવાલા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

 • ચૈતાલી જોગી - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા