• કમલેશ દરજી (KD) લાઈવ

  • વિનોદના વૈકુંઠમાં - શ્યામલ મુન્શી

  • Whistle | Short Film

  • હાસ્ય - મહિમા અને શક્તિ । રતિલાલ બોરીસાગર

  • UGHRANI (ઉઘરાણી) | NO BUDGET FILMS

  • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

  • LIFT | Best Gujarati Short Film | SJ Film Factory

  • હાસ્ય હુલ્લડ - સ્વસ્થ જીવનની ઉત્તમ ઔષધિ

  • LIMBU | A Comedy Gujarati Short Film

  • સ્માઈલ સેમેસ્ટર | વિનય દવે