"જિંદગી તને થેન્ક યુ" બુક વિમોચન

ગુજરાતી | 04m 50s | 605 વ્યુસ

ડો. નિમિત્ત ઓઝાનું કાવ્ય સંગ્રહ "જિંદગી તને થેન્ક યુ" વિમોચન કાર્યક્રમ પ્રસિદ્ધ લેખક અને કોલમનિસ્ટ શ્રી કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ અને સુ શ્રી જ્યોતિ ઉનડકટ હસ્તે વિમોચન

  • શ્રેણી કવિતા
  • પ્રોડક્શન હાઉસ MB (Official)
×
×
Vishesh Images