ભાવના સોમૈયા । નવભારત સાહિત્ય મંદિર

ગુજરાતી | 10m 58s

"ચાલો સિનેમા" અને "જાણો અને માણો દૂરબીન" કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ પુસ્તક વિમોચન કાર્યક્રમમાં ભાવના સોમૈયાની સ્પીચ

  •  શ્રેણી ભાષણ
  • પ્રોડક્શન હાઉસ MB (Official)
×
×
Vishesh Images