આરતી પટેલ । નવભારત સાહિત્ય મંદિર

ભાષણ | ગુજરાતી

"ચાલો સિનેમા" અને "જાણો અને માણો દૂરબીન" કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ પુસ્તક વિમોચન કાર્યક્રમમાં આરતી પટેલની સ્પીચ

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો