• તારી મારી યારી | ગુજરાતી વેબ સિરીઝ

 • Anami - A Breakup Story

 • અમરત્વ | એક પૌરાણિક વાર્તા

 • ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ। શોર્ટ ફિલ્મ।સંજય ગલસાર।મમતા ભાવસાર

 • UGHRANI (ઉઘરાણી) | NO BUDGET FILMS

 • ફરક - અ બ્રેકઅપ સ્ટોરી

 • Untouched | A Touching truth - Short Film

 • Ashq | Short film

 • વાર્તાકાર | એક અમદાવાદી શોર્ટ ફિલ્મ

 • ESSAY | Short Film On Child Abuse

 • The End | Based On True Story

 • સ્મરણ | એક રહસ્યમય વાર્તા

 • EK CUP CHA

 • Raatrani | Valentine Day Special

 • MENTAL | A GUJARATI SHORT FILM

 • Whistle | Short Film