મારી આંખોમાં બેશુમાર નશો ચડી ગયો જ્યારે તારો હાથ મારા ગાલે અડી ગયો.

તરસતી રહી જિંદગી બસ એજ આશ માં..
આવી ને ભીંજવી દઈશ તું મને,
તારા પ્રેમ ના વરસાદ માં...

તરસ છે એટલે તો જિંદગી સરસ છે
બાકી તો આંગળી ના વેઢે ગણાય એટલા જીવવાના વરસ છે.

આજ ભૂલથી જુના ચોપડાનું છેલ્લું પાનું ખુલી ગયું,
મારા હસ્તાક્ષરમાં છુપાયેલું એનું નામ મળી ગયું !!

હું એક કામ,
સાવ તારી જાણ બહાર કરું છું,
તને ખબર નથી,
તને પ્રેમ હું ધોધમાર કરું છું...🌧💖

સોળે શણગારની તને કોઈ જરૂર નથી,
માથે એક બિંદી પણ શોભે છે
તારા ઉપર ચાંદની જેમ !!

બીજા માટે જીવતાતા ત્યાં સુધી કઈ વાંધો ન આવ્યો સાહેબ,
થોડું પોતાના માટે સુ વિચાર્યું એમાં તો જમાનો દુશ્મન બની ગયો...

વધુ વાંચો

આજે તેં આંખ ફેરવી લીધી,
કાલે બેઠો’તો તારી પાંપણમાં.

રેતી આવી રૂપાળી તો ના હોય!
ક્યાંક કૂવો છૂપાયો છે રણમાં.

વધુ વાંચો

ખબર નથી પડતી આ ઉજાગરાનું કારણ 
એમના પ્રેમના લીધે થાય છે કે એમની યાદમાં ?

દરેક ના જીવન માં એક એવી
વ્યક્તિ જરૂર આવે છે જેને મળીને
એમ થાય કે કાશ આ વ્યક્તિ
જીવન માં થોડી વહેલી આવી હોત... ♥️♥️♥️

વધુ વાંચો

રીઢા થઈ જાય છે જખ્મો, જે એકજ જગ્યાએ વાગે છે.
તો પણ હજારો વાર તૂટેલું આ હૃદય, લાગણીઓ જ માંગે છે.