અહીંયા આ પ્લેટ ફોર્મ પર સ્પર્ધકો ને અન્યાય થયો છે ....
આજે અન્યાય થયો ... કાલે બીજી કોઈ સ્પર્ધા મુકાશે ... તેમાં પણ અન્યાય નહિ થાય તેની શું ગેરંટી .... એટલે આ પોસ્ટ હું શેર કરીને હું ન્યાય મળે તેની આશા રાખું છું ... @ટિયા
ઘણા સમયથી MB માં કાર્યરત હોવા છતાં આજે મહેન્દ્રભાઈએ સ્પર્ધક તરીકે નીતિમત્તા ઉપર આજે એમની પોસ્ટમાં પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો ત્યારે મનમાંથી અચાનક જ આ સરી ગયું. આજે મન ખૂબ જ આહત થયું છે આ પ્રશ્નથી...

સદા ખુશ રહો...
સદા જીવંત રહો...
જય શ્રી કૃષ્ણ...

-- જિદ્દી બાળક...Rohit...

https://www.matrubharti.com/bites/111419305

વધુ વાંચો

#Drought
Drought brings out the worst in us and it's easy to hate your fellow human beings.

Tiya અપડેટ પોસ્ટ કરી English હૈકુ
1 માસ પહેલા

મોતીની સેર
દર્દને સરનામે
સ્તોત્ર અગંત !

#जन्म

उमलता कळी रुप, व्हावे फुलाचे जन्म घेऊनी नवा, वार्याने डोलावे

वाहुनी नदी रुप, व्हावे सागराचे जन्म घेऊनी नवा, वायाने खळखळावे

मांडता शब्द रुप, व्हावे गीताचे जन्म घेऊनी नवा , मुखाने गुनगुनावे

सजती रंग रुप ,व्हावे इंद्रधनुष्याचे जन्म घेऊनी नवा ,गगनाने सजावे

जागल्या भावना रुप, व्हावे प्रेमाचे जन्म घेऊनी नवा , प्रेमाने जगावे

વધુ વાંચો