અધૂરા રહી જવાય છે, પૂર્ણ થવાની ઉતાવળમાં.

😊

Share

#જીવંત

જીવે છે હર કોઈ પોતાનું જીવન...
મનથી કોણ અહીં મળે છે જીવંત??

बंध ताले में रखा करो तुम्हारी यादों क़ो ।

पूरी रात आँसू बनके हमे सोनें नहीं देती ।।

ખારી ધરા જીં મઠ્ઠી જારું ,

ખારે રણ જાં અંસા મઠ્ઠા માંડું ,

સોકે મૂલક જીં પાંજી મઠ્ઠી ગાલિયું ,

મિઠે મેં વસેલાં અંસા કચ્છી માંડું ....


મણી કચ્છી ભાવરે કે ભેણે ને દોસ્તારે કે નયે વરે જી લખ લખ વધાઈયું....

#_Happy kutchhi new year 👏🏻👏🏻

વધુ વાંચો

જીવનમાં સઘળું એ ક્યાં પામી શકાય છે ,

ઈચ્છા હોય તો ખુશીથી જીવી શકાય છે.


દરેક મુશ્કેલી ને ક્યાં દૂર કરી શકાય છે ,

ક્યારેક દુઃખમાં પણ હસી શકાય છે.


દિલનો હાલ ક્યાં કોઈને બયાં કરી શકાય છે ,

તો પણ કલમ લઈને હૃદય ખોલી શકાય છે.

✍️❤️✍️❤️✍️❤️✍️❤️✍️❤️✍️❤️

વધુ વાંચો

क़ुछ नए से अंदाज मै ,
हम अपना "दिलेहाल" बयां कर बेठें ।

ज़नाब

कमाल तो तब हुवाँ ,
जब वो उसे "शायरी" समझ बेठे ।।

પ્રેમનાં ક્યારેય 'પારખાં' નાં હોય ,
લાગણી ને કોઈ 'તોલ-માપ' ના હોય ;

મન મળે ત્યાં જ ''મોહબ્બત'' થાય ,
દિલ પર કોઈની 'દાદાગીરી' નાં હોય.

વધુ વાંચો

कोई तो बताएं ; क़सूर क्या है इन आँखों का ?

जो पहले उनके आने की खुशी में ,नम हुआ करती थीं ।

आज वही उनके जाने के गम में ,पूरी रात रोया करती हैं।।

વધુ વાંચો