હું ક્યાં કહું છું કે મારા શબ્દોની કદર થવી જોઈએ, બસ એકવાર વાંચો તો દિલ પર અસર થવી જોઈએ !!

*વ્યક્તિ શુ છે એ મહત્વ નું નથી પણ એ......*
*વ્યક્તિમાં શુ છે* એ બહુ
મહત્વ નું છે.
*શુભસવાર*
Jay Shree Krishna 🙏

રહેવા દે,
એક મુલાકાત ઉધાર આપણી..
સંભળાયું છે,
ઉધાર હોય તેને લોકો ભૂલતા નથી.?

*આત્મગૌરવ + પરસન્માન = મનુષ્ય ગૌરવ*

🙏🏻મનુષ્ય ગૌરવ દિવસ ની શુભકામના 🙏

Good morning 😊
Jay Shree Krishna 🙏

પત્ની - આં વખતે દિવાળી ના વેકેશનમાં
આપડે શું પોગ્રામ કરીશું..?

પતી - છોકરાઓ જશે મામા ના ઘરે...
તું જઈશ તારા પિયર...
હું જઈશ મારા સસરા ના ઘરે..
😂😂😂😂😂😂😂😂

વધુ વાંચો

અનેકવાર વાકયોમાં છુપાયેલા નાના નાના શબ્દો પણ મોટી અસર પેદા કરી શકે છે.
એકની પ્રશંસાથી અનેક લોકો પ્રોત્સાહિત થઈ શકે છે......
* શુભસવાર *
Jay Shree Krishna 🙏

વધુ વાંચો

બધા દુઃખોની સારામાં સારી દવા એટલે,
કોઈ ખાસ વ્યક્તિ સાથે પસાર કરેલો થોડો સમય !!

લાગણીઓ ને છુપાવવા કરતા કહી દેવી સારી.
શુ ખબર.!
લાગણીને સમજનાર કોઇ મળી જાય.😉

*વ્યક્તિ ને સમજવા માટે દર વખતે*
*ભાષાની જરૂરત હોતી નથી...*
*એનુ વર્તન પણ*
*ઘણું બધું કહી દે છે...!!*
*🙏સુભ સવાર🙏*
Jay Shree Krishna 🙏

વધુ વાંચો