#અમારી_સાદગીમાં_જ_અમારી_ફેશન_છે , #અમે_જેવા_છીએ , #એવા_જ_ગજબ_ના_છીએ...

तुम्हारे ख्वाबों को मंजूरी क्या दी,
हमारी तो नींद ही मजबूर हो गई...l

मेरी प्रार्थना को ऐसे स्वीकार करो,
हे ईश्वर,
कि..

जब-जब मेरा "सर" झुके, मुझसे
जुड़े हर "रिश्ते" की
जिंदगी संवर
जाए!
*सुप्रभात*
"जय श्री कृष्णा"
🙏

વધુ વાંચો

#ખાનગી
गुस्सा सबसे #निजी और कीमती भाव है..!

ये उसी पे निकाला जा सकता है जो अपना है..!!

#ખાનગી
ખુબસુરત રાત હતી,
અણધારી મુલાકાત હતી,
આંખોમાં #ખાનગી વાત હતી,
ધ્રુજતા હોઠમાં કબૂલાત હતી,
બસ આજ પ્રેમની શરૂઆત હતી...

વધુ વાંચો

चले गये है दूर कुछ पल के लिए,
मगर करीब है हर पल के लिए,
कैसे भुला देंगे आपको एक पल लिए...l

लफ्ज़ , अल्फाज़ , कागज़ , किताब सब बेमानी है ।
तुम कहती रहो मैं सुनता रहुँ बस इतनी सी कहानी है ।

#નિષ્ક્રિય
कर के विधिवाद न खेद करो
निज लक्ष्य निरंतर भेद करो
बनता बस उद्यम ही विधि है
जिससे मिलती सुख की निधि है
समझो धिक् #निष्क्रिय जीवन को
नर हो, न निराश करो मन को...l
*सुप्रभात*
"जय श्री कृष्णा"
🙏

વધુ વાંચો

#નિષ્ક્રિય
अभी तुम मेरे सबसे करीब हो
जैसे ये रोशनी
जैसे ये नदी

गर मैं तुम्हें छू दूँ
तो तुम हो जाओगे दुरूह
जैसे ये रोशनी
जैसे ये नदी

हमारे बीच का विस्तृत अँधेरा
चुप रहता है पर
निष्प्राण नहीं

इस दो उँगली के फ़ासले में
बहते हैं हम #निष्क्रिय
जैसे ये रोशनी
जैसे ये नदी...l

વધુ વાંચો

मुझे मालूम है ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं,
फ़िर भी हसरत रहती है कि तुम याद करोगे...l

मिलना और बिछुड़ना दोनों
जीवन की मजबूरी है।
उतने ही हम पास रहेंगे,
जितनी हममें दूरी है...!!!