#અમારી_સાદગીમાં_જ_અમારી_ફેશન_છે , #અમે_જેવા_છીએ , #એવા_જ_ગજબ_ના_છીએ...

જમાઈનુ સાસરીયામાં ત્યાં સુધી જ વધારે માનપાન હોય,જ્યાં સુધી સાળો કુંવારો હોય
😂👇😂
🤣🤣🤣

#ઠઠ્ઠો

નથી લખી શકતો
કવિતા
તારાં માટે
કે
તારાં કારણે,
હાથ જ થઇ ગયો છે
સાવ અવાચક
ને #ઠુઠ્ઠો
પકડી શકતો નથી
પેન કે કાગળ
તો પણ
ગાયા કરું છું
તારાં ગીતો
મારી ઢબે
તારાં કાજે
કદાચ સંભળાય
મારું આ ગાન
અને
તું આવી ચઢે
અષાઢી વાદળીની જેમ
ને વરસી પડે
મારાં પર
હેલી બની
બસ હું બેઠો છું
વગાડું છું
પાવો અને સીટી
પણ એમાં જે રુદન છે
એ નિ:શબ્દ
વેદનાની
એક જ લિપિ છે
એ તું છે
આવી શકે તો આવને
હું બારી પાસે જ
બેઠો છું
તારી રાહ જોઉં છું...

વધુ વાંચો

#ઠઠ્ઠો

લાગણી ખીલતી હતી શુભસવારમાં,
મીઠી બોલી ગૂંજતી હતી શુભસવારમાં,
મારે તો રજવાડી ઠાઠ અને #ઠઠ્ઠો હતો,
કારણ કે સાથે સંગિની હતી શુભસવારમાં...

વધુ વાંચો

#उपहास

किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का #उपहास मत उड़ाओ। क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे-धीरे हीरे में बदल देता है।

વધુ વાંચો

#उपहास
---------------------
अबला तबला नहीं
जब चाहा बजा दिया
अबला, सबला नहीं
जब चाहा नचा दिया
अबला, सृष्टि निर्माता
ममता की बहती नदी
अबला का अपमान
विध्वंस की शुरुआत
राष्ट्र का बंटाधार
लेकिन दुर्भाग्य
रावण - दुर्योधन जैसे
मुठ्ठी भर दुराचारी
पैसा - पैरवी के जोर से
कानून का उड़ा #उपहास
देश को कर रहे शर्मसार ।

વધુ વાંચો

#ઠઠ્ઠો

પ્રીત કરનારા પ્રીત સદા કરે ફ્ક્ત,
ઘાવ આપી ઉઝરડા કરે સતત.

એક સાથે હોય બબ્બે ઘવાતા,
સમય પણ થાય દુખી આ વખત.

વાત બંનેની કાંઇક અલગ અલગ,
ઘોંચપરોણા કરતું એમને જગત.

ભીન્શે છે દબાવ, ગુઁચવે છે ચોતરફ ,
સામે મળે બંને આંખો ફેરવે પરત.

પ્રીતના દુશ્મનો ઉભા બજારે #ઠઠ્ઠો કરે,
પ્રીત હીબકા ભરે, ન થઈ સકે સખત.

વધુ વાંચો

"ठंडा मौसम"
हल्की बारिश
हाँथ में उसका "हाँथ" था...!!
चंद क़दम हम "साथ चले"
आँख खुली तो
"ख़्वाब" था...!!

ठहरे हुये से दिन है मेरे,
तुम्हारी एक शाम के इंतजार में...!!!

कभी हया उन्हें आई कभी ग़ुरूर आया,
हमारे काम में सौ सौ तरह का फ़ितूर आया...l

इश्क किया है तो तबाही से मत डरो,
तुम तबाह हो चुके हो जम के इश्क करो..!