અલગારી માણસ જેના સપનાઓ જેની ઈચ્છાઓ જેના નાટકો જેની વાર્તાઓ જેની ટનીથી હમેશા લોકોએ પ્રેમ કર્યો છે.લખવા કરતાં લખવું એ મારા માટે વધારે મહત્વનુ છે.હાલ સુપરસ્ટાર નવલકથા લખતા નેટપ્રેક્ટિસ કરી રહયો છું..........

મારા માટે ગાંધીગીરી શું એટલે ખબર નહોતી એ સમય પર પણ જ્યારે સ્કૂલમાં હતા ત્યારે ગણા છોકરાઓ માટે બધા સમભાવ રાખતા નહીં.તે છોકરાઓને હમેશા અમારાથી દૂર રાખવામા આવતા ત્યારે તેમના સાથે સમભાવ રાખી,તેમના સાથે જમીને,તેમના સાથે એક જ બેન્ચ પર બેસી જે રીતે બધા સામે ગાંધીગીરી કરી હતી એ મારા માટે દુનિયાની કોઈપણ ગાંધીગીરી કરતાં મહાન હતી. જ્યારે તમને બુકના ચેપટરમાં ગાંધીજીના વિચારો દ્ધારા એમ ભણાવવામાં આવે બધા માણસ એકસમાન તો આ ભેદભાવ કેમ ? બસ આ જ મારા માટે ગાંધીગીરી હતી.....

#Gandhigiri

વધુ વાંચો

મારા માટે ગાંધીગીરી શું એટલે ખબર નહોતી એ સમય પર પણ જ્યારે સ્કૂલમાં હતા ત્યારે ગણા છોકરાઓ માટે બધા સમભાવ રાખતા નહીં.તે છોકરાઓને હમેશા અમારાથી દૂર રાખવામા આવતા ત્યારે તેમના સાથે સમભાવ રાખી,તેમના સાથે જમીને,તેમના સાથે એક જ બેન્ચ પર બેસી જે રીતે બધા સામે ગાંધીગીરી કરી હતી એ મારા માટે દુનિયાની કોઈપણ ગાંધીગીરી કરતાં મહાન હતી. જ્યારે તમને બુકના ચેપટરમાં ગાંધીજીના વિચારો દ્ધારા એમ ભણાવવામાં આવે બધા માણસ એકસમાન તો આ ભેદભાવ કેમ ? બસ આ જ મારા માટે ગાંધીગીરી હતી.....

વધુ વાંચો

ભગવાન કેટલું આપશે એ જરૂરી નથી તમે કેટલું માગશો એ જરૂરી છે.ભગવાન પાસે તમે બસ એક ઈચ્છા પ્રગટ કરો છો પણ તેને પામવી એ તો તમારા ખુદના હાથમાં છે.ભગવાન તો બસ એક શ્રદ્ધાનો જરિયો છે.

વધુ વાંચો

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'સુપરસ્ટાર ભાગ - 1' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19869224/superstar-1

વાંચો અને પોતાના પ્રતિભાવો આપવાનું ભૂલતા નહિ એક અનોખી સફરમાં આપનું સ્વાગત છે જ્યાં રોમાંચ છે જ્યાં પ્રેમ છે જ્યાં હદય ફાડી નાખી તેવી વેદના છે જ્યાં ખુદને સાચા સાબિત કરવાની પરિક્ષા છે........

વધુ વાંચો

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'સુપરસ્ટાર ભાગ - 2' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19869495/superstar-part-2

પ્રેમ કરતા આવડી જાય એ જરૂરી નથી પણ પ્રેમ કર્યા પછી પ્રેમ શબ્દને નિભાવતા આવડી જાય તો પ્રેમને શોધવા પ્રયત્ન નહીં કરવો પડે

વધુ વાંચો

જ્યારે કોઈ ના ગમતી વ્યક્તિ આગળથી નમીને નીકળી જવાય પણ જ્યારે ખુદ ખુદની જ વ્યક્તિ ના ગમતી બની જાય તો શું કરો ?

હમેશા આંખ સામે રહેતું માણસ જ આંખમાં ખૂંચે તો ?

દુનિયા બહુ મોટી છે સાહેબ અને ઝીંદગી બહુ નાની જે મળે એના સાથે ખુશ રહો.જિંદગીના દરેક પળને મોજથી જીવો........

વધુ વાંચો

વાદળોના આયખાઓ કેટલા ?
જો રડે તો ઝાકળોના જેટલા....

કેટલાયે ઘા થયા આકાશને,
વરસતા પેલા જમાના જેટલા....

ના લગાવો રોજ આરોપો નવા,
પાપના નામે જૂઠાણાં જેટલા.....

પાગલો જેવા વિચારો થાય તો,
આપજો ઝાઝા જવાબો એટલા......

વધુ વાંચો

ખુદની કિંમત ક્યારે સમજાય?
જ્યારે બીજા કરે એના કરતાં ખુદ પર વધારે ભરોસો કરતાં થઈ જઈએ ત્યારે........

કોઈના પાસે રહેલા ભેજાની ઉપજ તમારા વિચારો ની નીપજ ના બની જવા દેવાય ! ખુદની પણ કોઈ ઊપજ હોવી જોઈએ ને ? ક્યાં સુધી બીજાના જ લીધેલા નિર્ણયો પર ચાલવાનું ?
ખુદના નિર્ણયો પર વિશ્વાસ નથી થતો પણ કોઈ બીજું એ જ નિર્ણયો લે તો આપણે સહમત થઈ જઈએ છીએ.ખુદની કિંમત સમજતા આપણને બહુ વાર લાગે છે.
ખુદ ખુદને એકવાર પોતાનાથી અલગ કરીને જુવો જરાક સારું લાગશે અને ઊપજ અને નીપજની બધી વ્યથા જુદી લાગશે.

વધુ વાંચો