શાયરીના દિવાના તો ઘણાં છે મારા...
જો કોઈ ખામોશી પણ વાંચી લેતું હોય
તો તે તું છે...

ભરઉનાળે ચોમાસું લાગે છે..
હોય છે જ્યારે મારા હોઠે તારા ચુંબન..!

એણે અમસ્તું જ એક વાર પૂછેલું,
"ચા પીશો ને...?"
અને ચા ને આજે પણ એમ છે કે,
હું એનો બંધાણી છું...

સાવ બેફિકર બનીને મારી ફિકર કરે છે..
એ ફેરવી ફેરવીને મુજ તરફ નજર કરે છે..!

ખબર નહીં કેટલી મહોબ્બત થઈ ગઈ છે તારાથી..
હવે મારું દિલ તારા માટે મારાથી પણ રિસાઈ જાય છે..!