"મારો પરિચય સહુને થોડા જ શબ્દોમાં આપું છું, હું સ્વયંને ફક્ત સ્વયં સાથે જ માપું છું !! ~ સચીનમ ~

"આજે અચાનક કોઈ અજનબી મને ભેટીને ખૂબ રોયો,
થોડીવાર પછી ખબર પડી કે આ તો છે મારો જ પડછાયો !!
#સચીનમ

"નથી ખબર જીંદગીની દશા શું છે,
નથી ખબર જીંદગીની દિશા શું છે,
અકળ છે જીંદગીની વાંકીચૂકી રાહોં,
નથી ખબર જીંદગીની જીજીવિષા શું છે !!
#સચીનમ

વધુ વાંચો

"दर्द ए ज़िंदगी को अश़्क ए मुस्कान में छुपा लेते हैं,
हम हर दर्द को अपना समझकर हमदर्द बना लेते हैं !!
#सचीनम

વધુ વાંચો

"रिश्ताँ और रास्ताँ तब रुक जाता हैं,
जब पैर नहीं पर दिल थक जाता हैं !!
#सचीनम

"ये लग रहा था की ज़िंदगी बदलने में थोड़ा वक़्त लगेगा,
मगर कहाँ ख़बर थी की बदला हुआ वक़्त ज़िंदगी बदल देगा !!
#सचीनम

વધુ વાંચો