"મારો પરિચય સહુને થોડા જ શબ્દોમાં આપું છું, હું સ્વયંને ફક્ત સ્વયં સાથે જ માપું છું !! ~ સચીનમ ~

"જીંદગી જીવવાનો રાખવો એવો અનોખો અંદાજ,
જે નથી સમજતાં આપણને એને કરો નજરઅંદાજ !!
#સચીનમ

"અમૃતનું પાન કરીને દેવતા થયાં અમર,
પણ વિષ કંઠે ધરીને નીલકંઠ થયાં શંકર !!
🌿 ॐ નીલકંઠેશ્વરાય નમ: 🌿 #મહાશિવરાત્રીનીમહાશુભેચ્છા
#સચીનમ

વધુ વાંચો

"જીંદગીની રમતમાં નથી જરૂર જીતની કે નથી જરૂર હારની,
જરૂર છે તો માત્ર થોડાં સારાં મીતની ને થોડાં સાચાં પ્યારની !!
#સચીનમ

વધુ વાંચો

"दूसरों का पानी तब मापना,
जब ख़ुद को आता हो तैरना !!
#सचीनम

"अधूरी रहेगी ये जानतें हुऐ भी बारंबार मांगी हुई बेशुमार मन्नत का मतलब़ बेपनाह़ मोहब्ब़त !!
#सचीनम

"આ બહુરૂપી દુનિયાના લોકો પણ ગજબના કમાલ કરે છે,
ખુશ રહીએ તો બળે છે ને ઉદાસ રહી તો સવાલ કરે છે !!
#સચીનમ

"आसमाँ से ऊँची हैं इश्क़ की सद़ा,
समंद़र से गहरी हैं इश्क़ की दुआ,
अह़सास ए इश्क़ हैं इतना अऩमोल,
इश्क़ की रख़वाली करता हैं ख़ुदा !!
#सचीनम

વધુ વાંચો