अहं ब्रह्मास्मि...

સમય સરતાં ઘૂંઘવાટ શમતો મેં જોયો,
ઊંડા શ્વાસ સાથે એ સાચો પડતો મેં જોયો.

ભૂતકાળ ભૂલાવી એને, એનો વર્તમાન થાવું છે..!!
જિદ્દી બાળક છું હું આજે એને બતાવવું છે..!!

એણે વારંવાર કહ્યું તોય મેં અવગણ્યું..!!
શું એણે એ મારી ભૂલોમાં ગણ્યું..??

સાવ નવરો છું...
શું કરું.!?
🤔 🤔 🤔 🤔🤔