ગમી જાય એવી ગઝલ છુ, મળી જાય એવી મંજલ છુ, ફરી જાય એવી કિસમત છુ, ખટકી જાય એવી કલમ છુ... Instagram Id @rhythm_of_heart_Zindgiii

"પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 8" by Ridhsy Dharod read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19891945/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-8

"પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 7" by Ridhsy Dharod read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19891593/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-7

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 6" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19891018/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-6

વધુ વાંચો

Zindagi ni Gaadi 🚗🚗🚗

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 5" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19890470/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-5

વધુ વાંચો

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 4" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19889825/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-4

વધુ વાંચો

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 3" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19889216/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-3

વધુ વાંચો

કેટલાક લોકો ધર્મ નું આચરણ કરતાં હોય છે,
કેટલાક લોકો ધર્મ ને આદર્શ માનતા હોય છે.

આ આચરણ અને આદર્શ વચ્ચે નો તફાવત જ
સાચા ખોટા "ધર્મ" નો ભેદ પારખે છે.

-rhythm...✍️

વધુ વાંચો

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 2" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19888632/padamani-2

વધુ વાંચો

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "બાપુજી ને પત્ર" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19887377/bapuji-ne-patra