ગમી જાય એવી ગઝલ છુ, મળી જાય એવી મંજલ છુ, ફરી જાય એવી કિસમત છુ, ખટકી જાય એવી કલમ છુ... Instagram Id @rhythm_of_heart_Zindgiii

*Hazel Eyes Productions* in association with *The Switch Band* brings original Rainy album Song *'Ek Varsaadi Sanj'* Under the Label Krups Music.The lyrics are Written By Jigar Parmar and Riddhi Dharod
Enjoy the beautiful journey and give your feedback.


_*CLICK HERE TO WATCH THE VIDEO*_
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://youtu.be/iFFKxwpFSa8


*Audio Credits:*
*Singer:* Anindita Ghosh
*Lyrics:* Jigar Parmar & Riddhi Dharod
*Music:* Jigar Parmar & Harshit Shah
*Mix and Master:* Harshit Shah
*Music production head:* Ishaan Langalia
*Rhythm Arrangement:* Shlok Dave
*Recorded at:* Dave Digital (Gandhinagar)

*Video Credits:*
*Starring:* Kashyap Makwana & Honey Bhojak
*Producer:* Snehal Brahmbhatt
*Co-Producer:* Jigar Parmar
*Director:* Kashyap Makwana
*Assistant Director:* Parth Sharma
*D.O.P:* Akshay Manglani & Nitesh Mohite
*Story-Concept:* Kashyap Makwana
*Lights:* Dhruv Soni
*Editor:* Akshay Manglani
*Production:* Hazel Eyes Production
*Production head:* Dhruv Soni
*Costumes Designer:* Priyanka Shah
*Stylist:* Dhwani Chauhan
*Stills/BTS:* Happy Yadav
*Poster By:* Mayam Brahmakshatriya & Akshay Manglani

*Location partner:* Apnaa Addaa Cafe, Gandhinagar (Chirag Patel)

*Social media partner:*
Meet Mori Media Wala, Gujju Kitli Media, Gujju Filmistaan, The Films Star, Gujju Future Films, Gujarat Of Jalsa, Filmy Talks, The Gujju Navro, Bhavnagar Samachar

*Special Thanks to:*
Yogesh Vihol, Khushbu Bhrambhatt,Pintu bhai, Jaysinh Chauhan, Devang Chaudhary, Reedham Shah, Anusha Khan Pathan, Subhasish Chakraborty.

વધુ વાંચો

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 26" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19898700/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-26

વધુ વાંચો

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 25" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19898085/padamni-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-25

વધુ વાંચો

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 24" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19897471/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-24

વધુ વાંચો

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 23" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19896823/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-23

વધુ વાંચો

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 22" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19896513/padamani-ek-anokhi-rahasyamay-prem-gatha-22

વધુ વાંચો

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 21" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19896285/padamni-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-21

વધુ વાંચો

"પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 20" by Ridhsy Dharod read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19896107/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-20

"પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 19" by Ridhsy Dharod read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19895939/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-19