ક્યારેક કવિતાઓ ગુનગુનાવાની મજા તો ક્યારેક લેખમાં સમાજમાં બનતી ઘટનાઓ વિશે પોતાનો વિચાર રજૂ કરવાની મજા, ક્યારેક નવલકથામાં એક નવું જ જીવન જીવવાની મજા તો ક્યારેક ઓછા શબ્દોની બાઇટ્સ લેવામાં મજા. આ બધું જ શક્ય બન્યું માતૃભારતી જેવા સુંદર માધ્યમથી. વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચવા અને મારી રચનાઓ પહોંચાડવા માતૃભારતીનો હું હંમેશા આભારી રહીશ. મારી રચનાઓ વાંચતા રહો ને તમારો પ્રેમ આપતા રહો એવી જ આશા.

❣ डायरेक्ट दिल से ❣

करते रहे हम शायरी आपको याद करके, और आप इतने मशरूफ रहे की वक़्त गुज़र गया, अब तो ख्यालात भी आने लगे है बुरे हमे, न जाने क्यूँ आपके न लौटने का हमे भरोसा हो गया..

©Irfan Juneja ❣

વધુ વાંચો