નિવૃત તાલુકા વિકાસ અધિકારી. gezeted officer class-2 જૂની રામાયણ સીરીયલમાં રાવણના નાનાજી અને અગત્સ્ય ઋષિની ભૂમિકા. ૧૯૮૫ વિશ્વ હાસ્ય પરિષદમાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ. લંડન અને અમેરિકામાં હાસ્ય કાર્યક્રમ. હાસ્યલેખોનું એક પુસ્તક પ્રગટ : આનંદ્દ્વાર આદર્શ પ્રકાશન અમદાવાદ રેડીઓ ટીવી ઉપર હાસ્યના કાર્યક્રમો સ્ટેન્ડીંગ કોમેડિયન છેલ્લા ૪૮ વર્ષથી.

અનાવિલ વ્યસ્ક ચેરિટી ટ્રસ્ટ ગણદેવીમાં પ્રસ્તુત : flute playing by nose
RAMESH CHAMPANERI. VALSAD
CONTECT. 91 9426888880
Hasya Kalakar lekhak tv artist

epost thumb

સમર વેકેશનમાં હાસ્ય

Mara tamam vanchak mitrono Hu Khub aav Hari chhu. Aapno pratibha mari urja chhe.
Thanks to all.