માતૃભારતીનો વર્ષ ૨૦૧૯ નો "રીડર્સ ચોઇસ એવોર્ડ" મેળવનાર લેખક રાકેશ ઠક્કરની ઇબુક્સના ૪૫૫૦૦૦ ડાઉનલોડ થઇ ચૂક્યા છે. હોરર/ પુનર્જન્મની નોવેલ "આત્માનો પુનર્જન્મ" માતૃભારતીની "લોંગ સ્ટોરી કોમ્પીટીશન-૨૦૨૦" માં વિજેતા બની છે. સૌથી વધુ વંચાયેલી "રેડલાઇટ બંગલો"માં કોલેજની યુવતીને વેશ્યા બનાવનાર મહિલા સામેની લડાઇની રહસ્ય, રોમાંચ સાથેની વાર્તા છે. "લાઇમ લાઇટ" એક રૂપાળી યુવતીના હીરોઇન બનવાના સંઘર્ષને આવરી લે છે. હત્યાનું રહસ્ય ખોલતી આ પ્રકારના વિષયની એકમાત્ર સીરીઝ "ઇન્સ્પેક્ટર ઠાકોરની ડાયરી" પણ છે.

શાંતિના રસ્તામાં આવતો સૌથી મોટો અવરોધ જો કોઈ હોય તો એ વધારે પડતી અપેક્ષાઓ છે....
#અવરોધ

જીવનમાં ઘણી વખત પોતાના લોકો તરફથી જ અવરોધ વધુ અનુભવાતા હોય છે...
#અવરોધ

આપણા માટે સૌથી મોટો અવરોધ એ હોય છે કે, "લોકો શું વિચારશે?" એવું વિચારીએ છીએ...
#અવરોધ

સર્કસના દોરડા પર ચાલવા જેવું જ જીવન છે, જરાક ધ્યાન ભંગ થયો અને સંતુલન ગુમાવ્યું તો પડવાનું નિશ્ચિત છે.
#સંતુલન

વધુ વાંચો

પ્રસન્નતાની ચાવી એ છે કે બધીજ પરિસ્થિતિમાં સંતુલન બનાવી રાખવાનું.
#સંતુલન

સુકાયેલા ફૂલ અને તૂટેલું દિલ, શું એ જ છે તે મુકી ગયેલા એ પ્રેમનો સામાન???
#સામાન

કેટલાક લોકો સન્માન ગુમાવીને સામાન બની જાય છે, પોતાના જ ઘરમાં મહેમાન જેવા બની જાય છે.
#સામાન

ઘણી વખત સામાન કરતા દુઃખનું વજન વધારે હોય છે.
#સામાન

ગુજરાતીમાં ‘આસમાની સુલતાની’ શબ્દનો અર્થ ઘણી વાર ખોટી રીતે વપરાય છે. સાર્થ જોડણીકોશ પ્રમાણે આ શબ્દનો અર્થ ‘ચડતીપડતી’, ‘અણધારી આફત’ કે ‘કોપ’ એવો થાય છે. આ શબ્દનું મૂળ પણ ફારસીમાં છે. આસમાની એટલે આસમાનને લગતું સુલતાની એટલે સુલતાનને લગતું. અણધારી આફત બે જણ થકી જ આવે. એક આકાશમાંથી અને બીજી સુલતાન તરફથી. એના પરથી આવ્યો આસમાની સુલતાની એટલે કે અણધારી આફત.
#આસમાની

વધુ વાંચો

આસમાની સપના પુરા કરવા કામ ધરતી પર જ કરવું પડે છે.
#આસમાની