<div>*હું એટલા માટે*</div><div>*હંમેશા ખુશ રહી શકુ છું..*</div><div>*કારણ કે હું મારી સરખામણી* *ફકત*</div><div>*મારી સાથે જ કરુ છું..*</div><div>*લોકો કહે છે નસીબ માં હશે તે જ મળશે.*</div><div>*પણ હું કહું છું નસીબ માં ભલે ના હોય કર્મ સારા હશે તો નસીબ પણ બદલાઈ જશે.*                           </div><div><br></div><div dir='ltr'>     </div>

વધુ વાંચો

<div>રાવણે *હિમાલય* ઊંચો કયૉ હતો</div><div>પોતાની *ભકિત* ની *તાકાત* થી...</div><div><br></div><div>બાકી *અભિમાન*  માં તો</div><div>*અંગદ નો પગ* પણ નહોતો *હલાવી* શકયો..!!!</div><div><br></div><div>દુનિયા માં રંગ ઘણા છે, પણ રંગોળી કે...</div><div>મેઘધનુષ થવું હોય તો એક થવુ પડે છે...</div><div><br></div><div>કોઈ વાંચે- *'આ તો રણ છે.'*</div><div>કોઈ વાંચે- *'આ તોરણ છે.'*</div><div><br></div><div>બસ અભિગમ મહત્વનો છે...</div><div><br></div><div> *'સમય '* દરેક  *'સમય'* ને બદલી નાખે છે...              </div><div> ફક્ત *'સમય'* ને *'સમય'* આપો...</div><div><br></div><div>હર મહાદેવ....</div><div>    </div><div dir='ltr'>     ..GOOD MORNING..</div>

વધુ વાંચો

<div>*સફળતાના કપડા તૈયાર નથી* *મળતા સાહેબ,*</div><div><br></div><div>*એને સીવવા માટે મહેનતનો દોરો જોઈએ....*</div><div><br></div><div>*થિગડું મારતાં આવડે ને...*</div><div>*તો એ પણ એક કળા છે...*</div><div><br></div><div>          *'સાહેબ'*</div><div><br></div><div>*પછી એ 'વસ્ત્ર' હોય કે 'વાત'..*</div><div ><br></div><div >*Good morning*</div><div dir='ltr'>     </div>

વધુ વાંચો