Hey, I am reading on Matrubharti!

ઈશ્વર ની ઇરછા વિના પાંદડું પણ હલતું નથી,
અને આપણે આખા ઝાડ હલાવવાના પ્રયત્નો છોડતા નથી.
#Bright

અસત્ય નો આશરો લઈ સત્ય ની શોધ કરવી શક્ય નથી..