હું પિંકલ મેકવાન. હાઉસ વાઈફ છું. મેં સાયકોલોજી સાથે એમ.એ. કરેલું છે. મેં 15 વર્ષ સુધી જુદી જુદી પોસ્ટ પર સામાજીક કાર્યકર તરીકે કામ કર્યું છે. હું એક ટ્રેનર પણ છું.

"જ્યાં સુધી આપણે કઈ શીખીએ નહીં ત્યાં સુધી પરિસ્થિતિઓ ફરી ફરી ને જીવનમાં પાછી આવતી હોય છે, એકલતા જીવનમાં ખુબ અકળાવનારી હોય છે,પણ ઘણીવાર આજ એકલતા ખુબ સારી હોય છે."

વધુ વાંચો

કહ્યું એણે કે
પ્રેમ પૂરો ના થયો
અધુરો રહ્યો

કદાચ મળે
મોકો સમજવાનો
ક્યાં અધુરો

પ્રયત્ન કરું
પુરા હૃદયે પ્રેમ
પુરો આપવા

વધુ વાંચો

સગવડીયા
સબંધો માં હવેતો
ધર્મ લાજયો

સંસ્કારો ને
નેવે મૂકી દીકરો
બહાર નાઠો

દરિયો વ્હાલ
નો દીકરી ને કીધો
શીખ ના દીધી

લાજ શરમ
નેવે મૂકી ફેશને
લજવી વહુ

દાદા ને દાદી
રાહ જોતા રજાઓ
માં મળવાની

પૌત્ર પૌત્રી એ
માજા મૂકી ફોનની
બેટરી ઉડી

વધુ વાંચો

પોતાના રમ્યા
સબંધો માં રમતો
અમારા વતી

પૂછ્યું હક્ક
કોણે આપ્યો તમને
પૂછવાનું શુ

ખબર પડી
ત્યાં બચ્યું ના કઈ
શુ કરવાનું

બોલો સબંધો
કેવી રીતે રાખવા
હવે તૂટેલા

વધુ વાંચો

ઈંટો થી બનેલા મકાનમાં ક્યાં હું કઈ રાખું છું
ઘર શોધતી હું ભટકવાની ક્યાં આશ રાખું છું?

મળવાની આશ છે એક ઘર પોતાનું
પણ એમાં બધાં પોતાના હોય એવી ક્યાં આશ હું રાખું છું?

સબંધો ની દીવાલો સપના થી ભરેલી હોય
પણ એ સપના સાચા જ હોય એવી આશ હું ક્યાં રાખું છું?

જો કોઈ સાચવી લે સમયને પોતાનો માની
તો હું ક્યાં એ સમયને પકડવાની આશ રાખું છું?

વધુ વાંચો

એકલતા એમ તો ખુબ સારી છે
ના કોઈ ની રાહ છે ના કોઈ દુઃખ છે ના કોઈ ફરિયાદ છે
બસ મારા પોતાની એક આગવી છાપની થોડી માથાકૂટ છે

જીવન તો એમ પણ જીવી લેવાય છે
કોઈ સ્પેશ્યલ હોય કે ના હોય
બસ ખાલી યાદો ની થોડી માથાકૂટ છે

કોઈ આવે કે જાય એ નોંધ નથી રાખતી
કોઈ કહે તો હિસાબ નથી રાખતી
બસ ખાલી પ્લસ માયન્સ ની થોડી માથાકૂટ છે

દિવસ રાત તો એમ પણ બદલાય છે
તારીખો યાદ રાખવાની કોઈ ઝફા નથી
બસ ખાલી સમય ના વિતવાની થોડી માથાકૂટ છે

લખવાનું ગમે છે એટલે લખું છું
વિચારો ને પેન થી ચિતરી શબ્દોમાં મુકુ છું
બસ ખાલી એ બરાબર હશે કે નહીં એની થોડી માથાકૂટ છે.

વધુ વાંચો

જે રીતે એ કોશિશ કરતો હતો મને ભૂલવાની
એને એ પણ યાદ નહોતું કે એના પ્રેમ માટે તો
મેં મારા પોતાના બધા ને છોડ્યા હતાં

મારા થી દૂર જવાના એ બહાના શોધતો હતો
ને મેં નારાજ થઈ ને એની મુશ્કેલ આસન કરી દીધી

એકવાર પણ એણે મને ના રોકી જતાં
જાણે મારા જવાની એ રાહ જોતો હતો

વધુ વાંચો

"તું જો નહીં હોય તો જીવી ના શકતો એમ નથી
પણ જો તું હોય તો જીવવું સરળ બની જશે

તું જો નહીં હોય તો ખુશીઓ રુઠી નહીં જાય
પણ જો તું હોય તો ખુશીઓ બેવડાઈ જશે

તું જો નહીં હોય તો તહેવાર ઉજવીશ નહીં એમ નથી
પણ જો તું હોય તો તહેવાર ની રોનક વધી જશે."

વધુ વાંચો