સમય માગ્યો હતો ભેટ મા
તકલીફ મળી ઈનામ મા .

મનુષ્ય ના સવાથઁ ની સામે
#સાવધાની નું મહત્વ નાનું થય ગયું......

#સક્ષમ તો દરેક માં છે સાહેબ જે જરુરિયાત ના સમયે બીજા ના ઘરનું કામ કરી ને પણ આપણા માટે જમવાનું લય આવે છે.

#અવરોધ વિના સફળતા નું મહત્વ નથી.

સપનાઓ અને હકીકત નું
#સંતુલન જાળવી રાખવું અઘરું છે.

અરમાનોના ખૂણા માં આજે પણ તારો
#સામાન સાચવી ને રાખ્યો છે.

खुशियाँ खरीदी नही जा शक्ती लेकिन बाती तो जा शक्ती है ना?

છેલ્લા કેટલાક સમયથી એક જ ઓરડામા રહીયા પછી આજે અચાનક કોઈ વયિકત આવી ને એને એ નાનકડા ઓરડા માથી બહાર લઈ આવ્યુ તો એને હું
#જીવંત છું એવો અહેસાસ થયો.

વધુ વાંચો

शराब पीना उसकी कमजोरी हो शक्ती है।
तो शराब पी कर मारना उसकी ताक़त भी नही हो शक्ती ।

हर खुशी मेरी तोहफा है तेरा ।
ओर
हर गम किस्मत है मेरी।