" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. "- જી. ઈ. લેસીંગ્ટન. insta id @rohiniraahi1

हाल-ए-दिल कैसे युही बयाँ कर दे तुमसे,
हर दर्द आँखों मे जो छुपाए रखा है ...

कभी भी तुम्हारी तुलना औरो से नही की,
इतना तो प्यार का संतुलन बनाए रखा है...

- परमार रोहिणी " राही "

#संतुलन

વધુ વાંચો

Always maintain balance in speech, because even one wrong word can change the situation.

- Parmar Rohini " Raahi "

#Balance

પ્રીતને તો પાંપણમાં બાંધી લીધી છે...
ને બંધ આંખોમાં સમણાં સાચવી રાખીશું...

કરી શકાય જો નફરત, તો કરી જોજો...
અમે તો પ્રેમનું સંતુલન જાળવી રાખીશું...

- પરમાર રોહિણી " રાહી "

#સંતુલન

વધુ વાંચો

The baggage of your memories has grown so much that now even in solitude it feels like a mahefil.

- Parmar Rohini " Raahi "
#Baggage

किसी भी सामान की परवाह क्यों करूँ..?
जब किसी को इस दिल की कद्र ही नही थी

जिंदा तो हम मरने के बाद भी थे, पर अफ़सोस
हमे दफ़नाया वहाँ हमारे नाम कोई कब्र ही नही थी

- परमार रोहिणी " राही "

#सामान

વધુ વાંચો

કાગળ, કલમ ને શાહી જ નહીં,
શબ્દો, સૂર ને લય જરૂરી છે કવિતામાં...

મૌતને પણ જીવનના ફૂલોથી સજાવી છે,
શું શૃંગારનો સામાન હશે ઉરસંહિતામાં..?

- પરમાર રોહિણી " રાહી "

#સામાન

વધુ વાંચો

औरो की खुशियों की नाव बहाई हरदम
पर नाव को दुःख का सागर युही निग़ल गया...

हमने तो हाथों में सिर्फ मोम जलाई थी, और
आसमानी आफ़ताब रोम रोम पिगल गया..!

- परमार रोहिणी " राही "

#आसमानी

વધુ વાંચો

My heart was an azure free bird and someone took me captive in a heart cage.

- Parmar Rohini " Raahi "

#Azure

મારાથી રિસાય જવાનો અધિકાર છે તને,
પણ તારી રૂસ્થતાથી આંખો મારી રડે છે...

જાણે આસમાની સૂરજ દેખાય દૂર છે,
ને છતાં પૃથ્વીના કણે કણ ભડકે બળે છે...

- પરમાર રોહિણી " રાહી "

#આસમાની

વધુ વાંચો

જરૂરી નથી કે સફરનો અંત આવે,
શરૂઆત કરું ત્યાં માર્ગ અનંત આવે...

જીવનની પરવા શું કામ કરવી પડે..?
મૌત પણ એવી જીવું કે પરિણામ જીવંત આવે....

- પરમાર રોહિણી " રાહી "
#જીવંત

વધુ વાંચો