દરેક સંબંધ તમને કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને સમજી શકું છું , પણ એક સાચો સંબંધ કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને અનુભવું છું.

" થીગડું મારતા આવડવું એ પણ એક કળા છે ,
સાહેબ.....
પછી એ વસ્ત્ર માં હોય કે વાતોમા..!!"

અધૂરી વાત ની વેદના ઘણી હોય...

પોતાનું સમજે તેને ચિંતા ઘણી હોય !!

તમારી દરેક નુકસાનીનુ ધ્યાન
રાખનાર બે જ વ્યકિત હોય છે,

એક જેને તમે ગમો છો અને બીજું જે તમારો વિરોધી છે તે..!!
#નુકસાન

વધુ વાંચો

#સક્ષમ
"કંઈક સહન કરતાં પણ શીખવું જોઈએ કારણ કે , આપણા મા પણ એવી ઘણી ખામીઓ છે જે બીજા સહન કરે છે. "

એક મુઠ્ઠી માફી નાં બીજ વાવી દેજો
સંબંધો આ જમીન પર
વરસાદની ઋતુ છે
કદાચ લાગણીઓનાં છોડ ફરી પાછા ઉગી નીકળે.!!
#અવરોધ

વધુ વાંચો

જિંદગી ની યાદો માં એ યાદ ને હમેશાં યાદ રાખવી ,
જે યાદો ને યાદ કરવાથી આ જિંદગી યાદગાર બનતી હોય છે..!!
#સંતુલન

દરેક વ્યક્તિ એની રીતે આપણો ઉપયોગ કરે છે ,
અને
આપણે સમજીએ છીએ કે લોકો આપણ ને પસંદ કરે છે.
#સામાન

#આસમાની
●●મારાં જીવનમાં આવેલા તમામ ગુરુ ને સમર્પિત●●

તમે જ અમારા વ્યક્તિત્વને નીખાર્યા છે ,
તમે જ અમારા આ જીવનને સંવાર્યા છે.

અવગુણોને દૂર કરીને સીંચ્યા નવા ગુણ ,
પથ્થરોમાંથી પણ તમે શિલ્પ બનાવ્યા છે.

કડક વલણ તો કદીક મીઠાં શબ્દોથી તમે ,
શાળાના દર ક્ષણ ને યાદગાર બનાવ્યા છે.

વિચાર આવે છે ને આંસુ વહે છે આંખોથી ,
અમે પણ તમને કેટલા યાદ આવ્યા હશે.

હશે આશય સારું શોખવવાનો જ જીવનનો ,
પ્રભુએ માતા - પિતા શાળામાંય રખાવ્યા છે.

વધુ વાંચો