હું શાયર નથી પણ હ્રદય ના દર્દ ને શબ્દો આપવાની કોશીશ કરું છું , પછી એ જખ્મ તમારા હોય કે મારા મલમ લગાવાની કોશીશ કરું છું...#MR

મેરે ઔર ઉસકે બીચ કમાલ કા રિસ્તા હે
વો મેરી post દેખાતે હે ઔર મે દેખાતા હું ઉન્હોને મેરી post દેખી યા નહી.... #MR

આપણી બાજી બગાડે પણ ખરા !
દોસ્ત છે, ધંધે લગાડે પણ ખરા !

‘ઊંઘ આવી ગઇ ને.? એવું પૂછવા,
બે–અઢી વાગ્યે જગાડે પણ ખરા !

આપણે જેને દબાવી રાખીએ,
એ જ મુદ્દો એ ઉપાડે પણ ખરા !

આપણી પાસે જ ઉછીના લઇ,
ક્યાંક આપણને જમાડે પણ ખરા !

પણ હતાશા નામના એક રોગને,
આમ ચપટીમાં મટાડે પણ ખરા !#MR

વધુ વાંચો

હું લખતો રહ્યો ને એ વાંચતા રહ્યા,
બસ અમે આમ એકબીજાને મળતા રહ્યા !!
#MR

*ચા☕ હોય કે પછી life🖤,*






*એકદમ કડક હોવિ જોઈએ.*
#MR

આવ્યો નહીં શ્યામ ફરી ગોકુળમાં,
ક્યાંક યાદો
રાધાની રડાવી ના દે..#MR

બહુ તકલીફ હ્રદયને થાય છે,,,

ઓચિંતા કોઈ નજીકનુ છેટેથી પસાર થાય છે...!!!

😊#MR 😯

અરીસા સામે ઉભો રહી, કોઈક બીજા 'મને' મળું છું હું... #MR

❤લેવી હોય તો લઇ લો,તમે અહીં હર કોઇની તલાશી,
હર કોઇ પાસે મળી આવશે એકાદ મનગમતી ઉદાસી.❤ #MR

નામ હતું "મરીઝ"
પણ...
લખ્યું બધું "તબિયત" થી...!!

નથી એ વાત કે પહેલા સમાન પ્રીત નથી,
મળું હું તમને તો એમાં તમારું હિત નથી.

#MR