હું શાયર નથી પણ હ્રદય ના દર્દ ને શબ્દો આપવાની કોશીશ કરું છું , પછી એ જખ્મ તમારા હોય કે મારા મલમ લગાવાની કોશીશ કરું છું...#MR...

બલિહારી સંબંધોની, હવે એવાં તબક્કે છું;
અતિશય પ્રેમ જોઉં તો મને વૈરાગ આવે છે!
#MR

આમ તો તારા અસ્તિત્વ પ્રત્યે હજી એ મને શંકા છે ઈશ્વર,
પણ જો કોઈ દી મેળાવડો થઈ જાય ને તો,
થઈ શકે એટલી આ દુનિયા ના દરેક જીવને ,
મદદ કરવાની શક્તિથી વધારે કાંઈ નથી જોઈતું... #MR

વધુ વાંચો

કહેતા પણ શબ્દો ઓછા પડે છે,
કેમ જરૂર હોય ત્યારે જ સારા લોકો આ દુનિયામાં ઓછા પડે છે...#MR

શાંતિ ....બે અક્ષરથી બનતો કેટલો રહસ્યમય શબ્દ છે નઈ,

ઘણાને બીજા નું પેટ ભરીને શાંતિ મળે છે,
તો ઘણાને બીજાની થાળીનું છીનવીને મળે છે,

માનવનો આવતાર તો દરેકને મળ્યો છે,
પણ આજ-કાલ માનવમાં માનવ ક્યાં મળે છે,

કરું જો વાત મારી, તો મારા સમર્થ હોવા પણ,
કોઈ ભૂખ્યું સુવે , તો હું કેમ કરી કહું કે મને બધું શાંતિપૂર્ણ મળે છે...
#MR
#Peaceful

વધુ વાંચો

અલખ, નિરંજન, નિસર્ગ છું,
અગણિત, અમુલ્ય, અટલ છું,
સર્વ જ્ઞાની , શિવ અંશ એવો હું,
સારા કર્મોવાળા મનુષ્યની સામે, એટલો જ હું નમ્ર છું...
#MR
#Polite

વધુ વાંચો

મને ખબર છે પોતાના સહારે તો સ્મશાન પણ નઈ જઇ શકું,
એટલે તો મારા જીવન ને દોસ્તો થી શણગારું છું,

નથી વ્યર્થ કરી રહ્યો એમજ મારી જીંદગી,
બને એટલું આ જીવન, કોઈ નું ભલું કરવામાં વિતાવું છું...

#Ornamental
#MR

વધુ વાંચો

રસ્તો તો અમારો સીધો જ હતો,
બસ ખાલી વળાંક બની ને તમે મળશો એવી ખબર નહોતી...#MR

https://youtu.be/SlPhMPnQ58k

Hey friends so here's the link of the song I keep listening in a loop nowadays.
it allows me to forgive almost everyone in my life, if you do listen to it just give me your thoughts about it!

હું અહેસાસ લખું છું , તું અર્થ શોધે છે,
હું તો રહુ છું તારા જ હૃદયમાં, તું મને આમ કેમ બહાર વ્યર્થ શોધે છે...
#MR
#Meaning

વધુ વાંચો

અર્થ જાણી ને શુ કરીશ આપણા એકબીજા ના જીવન માં ના હોવાનો,
મારાથી દૂર જઇ અનર્થ તો તે આમ પણ કરી દિધો છે ! ...
#MR
#Meaning

વધુ વાંચો