સ્ટેટ્સ વિડિયો બનાવનાર , કુદરતી ફોટોગ્રાફર સોંગ રાઇટર સ્વાભિમાન થી ગુજરાતી મો : 7043183114

હ્રદય ની વાત - એક મુલાકાત........ પોસ્ટ


હૃદય ની વાત - એક મુલાકાત (PART 1)

શું તમે જીવન કોઈ દિવસ પ્રેમ કર્યો છે ?
પ્રેમ એટલે શું ?
: પ્રેમ એટલે જેની કોઈ વ્યાખ્યા ન હોય પણ એતો દિલ થી બંધાતો એક નિ: સ્વાર્થ ભાવ છે.
આપના જીવન પ્રેમ ખરેખર સાચી રીતે કોઈ સમજતું જ નથી , પ્રેમ તો પરમેશ્વર કરતાંય મહાન ગણાય છે. આજ ના વર્તમાન સમયમાં પ્રેમ એટલે જાણે મોટું "કલંક" એમ ગણવામાં આવે છે.......
follow me on Instagram search : km_Mali_Official_16

.................to be continue......
copyright by km_Mali_Official_16

વધુ વાંચો

જો તમે પ્રેમ પામવાની દ્રષ્ટિ થી કરશો તો નહિ સમજાય, આતો.........
જેને મૂવી જોયું હસે એને ખબર હસે ...
કૉમેન્ટ કરો અને હા પાછા follow કરવાનું ના ભૂલતા હો....

km mali Official 16

વધુ વાંચો

જો તમે પ્રેમ પામવાની દ્રષ્ટિ થી કરશો તો નહિ સમજાય, આતો.........
જેને મૂવી જોયું હસે એને ખબર હસે ...
કૉમેન્ટ કરો અને હા પાછા follow કરવાનું ના ભૂલતા હો....

km mali Official 16

વધુ વાંચો

જો તમે પ્રેમ પામવાની દ્રષ્ટિ થી કરશો તો નહિ સમજાય, આતો.........
જેને મૂવી જોયું હસે એને ખબર હસે ...
કૉમેન્ટ કરો અને હા પાછા follow કરવાનું ના ભૂલતા હો....

km mali Official 16

વધુ વાંચો

જો તમે પ્રેમ પામવાની દ્રષ્ટિ થી કરશો તો નહિ સમજાય, આતો.........
મૂવી જોયું હસે એને ખબર હસે
કૉમેન્ટ કરો અને હા પાછા
follow કરવાનું ના ભૂલતા હો
km mali Official 16

વધુ વાંચો

તેરી મેરી ગીત .... અદભૂત સ્ટેટ્સ

epost thumb

જય દેવા....

epost thumb

જય શ્રી ગણેશ

epost thumb

રાધે રાધે

follow me on Instagram search km mali Official 16

epost thumb

પ્રેમ ની ઊર્મિ.......
follow me on Instagram search km mali Official 1

epost thumb