લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે.

જીંદગી ની એક જ વ્યથા,
અહીં વાતે વાતે પ્રથા....

વિશ્વાસનું નિર્માણ,
શબ્દો કરતા કાર્યથી વધુ થાય છે..

#દુષ્ટ

દુષ્ટતા દરેક મનુષ્યમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ખૂણે રહેલી જ હોઈ છે
આપને એની અંદર વસેલા શ્રીરામના સદગુણો જોવાના છે.
આ ત્યારે જ સંભવ છે જ્યારે જોવા વાળા ની દ્રષ્ટિ માંથી દુષ્ટતા નો અંત આવી જાય... બાકી તો જેવી દ્રષ્ટિ એવી...

વધુ વાંચો

"વ ચ ન"
એક પણ કાનામાત્ર વગર નો શબ્દ,
પણ તાકાત આખી બારાખડી કરતા પણ વધુ..!

#વિશ્વાસ

વિશ્વાસમાં જ વિષ નો વાસ છે, તો વિશ્વાસ કરવો કંઈ રીતે કોઈક પર?

#મંદિર

ઘર એક મંદિર,
મંદિર પણ ઘર બનવું જરૂરી છે.

બહાર બેસેલા ભિક્ષુકને રાતે તો અંદર આવકાર આપવો જ જોઈએ.

बनावट
सजावट
दिखावट

सच मानिये, इन्हीं तीन चीजो के कारण आयी है लोगों में गिरावट !

#લક્ષણ

જીવનસાથીની પસંદગી માટે રંગરૂપ જેવા લક્ષણોને એટલું મહત્વ ના અપાય,
એના સ્વભાવ અને સરળતા જેવા લક્ષણોને જ પ્રાધાન્ય અપાય.

વધુ વાંચો