સાહિત્યનો જીવ છૂં અને સાહિત્યમાં હું જીવું છું, ફાટેલી તૂટેલી લાગણીઓને કલમના દોરાથી સીવું છું. સિહોર તાલુકાનું ઢુંઢસર ગામ કરણસિંહ ચૌહાણ છે નામ.શાંતિલાલ શાહ ઈજનેરી કોલેજ,ભાવનગર ખાતે કરુ છું કામ, સૌ સાહિત્ય રસિકોને મારા હદયપુર્વકના પ્રણામ.

હાલ પુછી ખુશહાલ બનાવીને ગયા,
કોઇ જાણીતા આંગણે આવીને ગયા,
મુખેથી મનગમતો રાગ જગાવીને ગયા,
સુર સાથે સુર મીલાવીને ગયા,
આશ કેરો ઉમંગ આમ જગાવીને ગયા,
મીઠા બે બોલથી પોતાના બનાવીને ગયા.

-karansinh chauhan

વધુ વાંચો

છે ભીની ભીની મોસમ,
ને ભીની ભીની લાગણી,
કેમ કરી કોરા રહેવાય,
પલળવાની છે માંગણી.

-karansinh chauhan

ખડખડાટ હસાવીને ગયા,
કે ચોધાર રડાવીને ગયા,
જે ન હતા કદી આપણા,
ઘડીભર સામે આવીને ગયા.

-karansinh chauhan

હું કવિતા લખતો નથી કવિતા મને લખે છે.

-karansinh chauhan

અમે મનમાં વિચાર કરીએ ને તમારો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે, મારા મનનો વિચાર તમારા મુખેથી સાકાર થઈ જાય છે, તમારા અને અમારા સંબંધનો એકાકાર થઈ જાય છે, ખોટો નથી સંબંધ બસ એ પુરવાર થઇ જાય છે

-karansinh chauhan

વધુ વાંચો

મોટા ભાગના માણસ અેક ગ્રહને પકડી રાખે છે તે છે પૂર્વાગ્રહ અને અેક ગ્રહને છોડી નથી શકતા તે છે હઠાગ્રહ.

-karansinh chauhan

વધુ વાંચો

ઉપયોગી માણસોનો જ ઉપયોગ થાય છે.

-karansinh chauhan

કર ગયે ઘરતી કો લાલ,
થે વો સચ્ચે ધરતી કે બાલ,
હસકર જો ચૂલી ચઢ ગયે,
જલા ગયે ક્રાંતિ કી મશાલ.

-karansinh chauhan

આતુરતાથી રાહ જુઅે છે મનડું અમારું,
હૈયાના દ્વારમાં થશે કદી આગમન તમારું.
#તમારું

નથી ખબર કે કઈ વાતના શિકાર થઈ ગયા,
કોઈનો ગુનામાં પોતે જ ગુનેહગાર થઈ ગયા
#શિકાર