હતા મ્હેતો અને મીરાં, ખરા ઈલ્મી ખરા શૂરા હમારા કાફલામાં એ મુસાફર બે હતાં પૂરા.

#अनकही
#एहसास
बात अनकही है?? कोई बात नहीं
एहसासों को कह दिया करो..

अभी भी वक़्त है गंभीर रूप में लीजिए

epost thumb

કોરોના ના કર્મવીરોં ને વ્રજભૂમિનાં વંદન

epost thumb

આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિનું ઔષધ એટલે પ્રાર્થના...

epost thumb