....

મેં કિતની બુરી હું ના...
.
...
.
એસા બોલ કર ઉસને મુજસે 30 મિનિટ તક અપની તારીફ કરવાઈ...😂😂😂

મેં એક લડકી કે સાથ બેઠા થા...મુશ્કિલ સે બાત બનાઈ થી...
.
તભી એક કમિના દોસ્ત આયા ઓર બોલા...
.
ના ભાઈ..કલ વાલી જ્યાદા ખુબસુરત થી...😂😂😂

વધુ વાંચો

ઈસરો ને કનફોર્મ કર દિયા હે કી...
.
ચાંદ🌛 કી શકલ કિસી ભી બંદે કી મેહબુબા સે નહિ મિલતી ઇસલિયે અપની હદ મેં રેહકર પ્યાર કરે...
.
😂😂😂

વધુ વાંચો

પતિ - અગર તુમ્હારે પાસ કોઈ હુન્નર હે તો ઉસ હુન્નર કો પૈસે કમાને કા જરીયા બનાઓ...
.
...
.
પત્ની - મતલબ આપશે લડને કે ભી પૈસે લું...😂😂😂

વધુ વાંચો

જુઠ બોલે કૌવા કાટે...જો આ વાત સાચી હોય તો...
.
...
.
સાચું બોલીએ ત્યારે કોયલે બકી ભરવા આવવું જોઈએ...સુ કેવું તમારું આ બાબતે?...😊😊😊

વધુ વાંચો

ફોન રખ દિયા થા મન બના કે કી અબ નહિ ઉઠાયેંગે...
.
તડપકે ઉંગલીયા બોલી હમ તો ચલાયેંગે... ચલાયેંગે...😃😃😃

શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોઈની ભૂલો ન કાઢવી...
.
અને છતાંય ઈચ્છા થતી હોય તો એક મુલાકાત અરીસાની કરી લેવી...
.
જય શ્રી કૃષ્ણ

વધુ વાંચો