જો કોઈ મનુષ્ય કોઈ વિષયનો ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરવા સમર્થ હોય,તો તેને *કવિ* કહેવાય છે.

રેવા...
ખરેખર અદ્ભૂત !!!
As a ભારતીય રેવા જોવા જેવી છે

જો થોડોક સહયોગ આપીશું તો આવતી પેઢી માટે Avengers બહાર થી નહીં લેવા જવી પડે ,અંદર જ મળી રહેશે....

અભિનંદન! રેવા ટીમને કે જેણે આવાં વિષયો સમાજ સમક્ષ મૂક્યાં છે. It's great job.

વધુ વાંચો