હું પત્રકાર કશ્યપ જોશી, રાજકોટ, ગુજરાત..મારો વોટ્સએપ નંબર છે 91 57 812 812

રાજકોટના પ્રખ્યાત ભજનના સ્વજન હેમંત ચૌહાણનો આજે જન્મ દિવસ
https://vatsalyanews.com/Vatsalya/Article/rajkot/rajkot-city-taluko/birthday-of-the-famous-bhajan-swami-hemant-chauhan-of-rajkot-today/2019116252

Download Vatsalya News for more
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vatsalyanews

વધુ વાંચો

રાજકોટમાં આજે સાંજે રેસકોર્ષમાં CM ની હાજરીમાં આતશબાજી.
https://vatsalyanews.com/Vatsalya/Article/rajkot/rajkot-city-taluko/fireworks-in-cm39s-presence-in-rajkot-this-evening/201910261280

Download Vatsalya News for more
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vatsalyanews

વધુ વાંચો

આટકોટ વિસ્તારમાં લોકોને લૂંટફાટનો ભય બતાવી છેતરપીંડી કરતા શખસને પકડી પાડતી રાજકોટ રૂરલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ
https://vatsalyanews.com/Vatsalya/Article/rajkot/rajkot-city-taluko/rajkot-rural-crime-branch-catching-victims-of-cheating-in-atkot-area/201910211051

Download Vatsalya News for more
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vatsalyanews

વધુ વાંચો

રાજકોટની માનસી ધ્રુવ ડાન્સ ઇન્ડિયા ડાન્સ બેટલ ઓફ ચેમ્પિયન્સ સેમિ ફાઇનલ સુધી પહોંચી
https://vatsalyanews.com/Vatsalya/Article/rajkot/rajkot-city-taluko/rajkot39s-mansi-pole-dance-india-dance-battle-of-champions-reaches-semi-final/20199281673

Download Vatsalya News for more
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vatsalyanews

વધુ વાંચો

રાજકોટની માનસી ધ્રુવ ડાન્સ ઇન્ડિયા ડાન્સ બેટલ ઓફ ચેમ્પિયન્સ સેમિ ફાઇનલ સુધી પહોંચી
https://vatsalyanews.com/Vatsalya/Article/rajkot/rajkot-city-taluko/rajkot39s-mansi-pole-dance-india-dance-battle-of-champions-reaches-semi-final/20199281673

Download Vatsalya News for more
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vatsalyanews

વધુ વાંચો