લાગણી દિલ ની હોઠ પર આવે છે ને હાથ ક્લમ પકડી તેને આકાર આપે છે

હૃદય ની ડેલી એ ડંકો તો બાંધ્યો હતો,,

છતાં એ ચોર,, ક્યારે અંદર ધુસી ગયો,,
ખબર જ ના પડી...!!!
Jay Patel...

ખભો મારો,, ને શિર તારું,,
શ્વાસ મારો,, ને દિલ તારું,,

બે ઘડી બેસે જો,, કરું વાત હેત ની,,
અશ્રુ મારાં,, ને સ્મિત તારું...!!!
Jay Patel....

વધુ વાંચો

પ્રેમ,, એ તો ફક્ત,,
ખાલીપો દૂર કરવા માટે નું નામ છે,,,

એકલાં પડે નહીં,,
ત્યાં સુધી કોઈ યાદ પણ ક્યાં કરે છે..!!!!
Jay Patel....

વધુ વાંચો

ખાલીપા ભરી ઉદાસી,,
અશ્રુઓ થકી સરી ગઈ,,,

સંગ થયો તારો,,
ને જીંદગી રંગીન બની ગઈ...!!!!
Jay Patel.....

નજર થી હટી ગયાં,,
પણ નજરમાં જ રહી ગયાં,,

મળ્યાં હતાં કંઈ એવી રીતે,,
કે બંધનમાં જ રહી ગયાં...!!!

કરી એકરાર પ્રેમ નો,,
મેં કામ એનું વધારી દીધું,,

અકડું સૌ કોઈ કેહતા હતાં,,
તેનાં હૃદયમાં કમળ ખિલાવી દીધું...!!!!

વધુ વાંચો

ચલ આજે પૂછી જ લઉં એને,,
કેમ છે..???

સાલું ખબર તો પડે,,
મને પ્રેમ છે,, કે વ્હેમ છે...!!!!
Jay Patel.....

આમ તો હજારો લોકો નાં હોંઠ ફફડે છે,,
મારું લેખન વાંચતાં,,,

પણ સાલું એ લેખન પણ ફફડી ઉઠે છે,,
જ્યારે તારાં હોંઠ હલે છે...!!!
Jay Patel....

વધુ વાંચો

તારાં પ્રેમ ની બીમારી નો ઇલાજ મારી પાસે છે,,,
જો થોડી વાર ની જ શાંતિ જોઈતી હોય,,
તો બે મીઠી વાતો કાફી છે,,,

પણ જો બીમારી દૂર કરવી હોય,,
તો પ્રેમ ભર્યું ટાઇટ hug લેવું પડશે....!!!!

વધુ વાંચો

આજે તને પરેશાન કરવાનું મન થયું છે,,,

ચાલ તું સૂઈ જા હવે રાત થઈ ગઈ,,
હું તને ભૂત બનીને ડરાવીંશ,,,

હવે એ સુશે જ નહીં.. 😜😜
Jay Patel...

વધુ વાંચો