Be The One Who You Are ...

પકડીને આંગળી એ લઈ જાય પણ ખરી ...!
ઈચ્છા ને કોણ રોકે એ થાય પણ ખરી ...!!

એક બાજી જીતવા બીજી ઘણી હારી ગયો ..
ન મળે નસીબ વિના કંઇ એ વાત હું માની ગયો ..

આજ ભૂલથી જૂના ચોપડાનું છેલ્લું પાન ખૂલી ગયું ..
મારા હસ્તાક્ષર માં છૂપાયેલું એનું નામ મળી ગયું ..

તારી સામે બેસી તને કાગળ લખું ,
તું જરા નજર મિલાવ તો આગળ લખું ...

પૂછવું નદી વહેણ ને શું કામ ખોટા કિનારા ઘસે છે ,
અંતે તો
તું ખારાશવાળા દરિયામાં જ જઈ વસે છે ..

શાહી કલમની ખૂટી પડી ,
વાત તારી જ્યારે મારા મુખે ચડી ...

લખતો હતો કવિતા ,ને ગઝલ તારા રૂપની થઈ પડી ...

તું આવ જરા પાસે ને વાત કરી જો ,
છોડ અંતની ચિંતા તું શરૂઆત કરી જો ...

મન જે કહે એ બધું ક્યાં કરી શકાય છે ..!!
પડછાયા ને વળગી ને રડી શકાય છે ..!??

દિલથી કોમળ ને સદાય હસતાં રહેવાનું ,
જીવન છે ચાલ્યાં કરે આપણે તો ખુદની મસ્તીમાં જ મસ્ત રહેવાનું ...

કંઈ જ નથી થતું ધારેલું ,
જીવન છે જ અણધારેલું ..!
આમ તો આખું આકાશ સારું છે ,
પરંતુ મારી બારીમાંથી દેખાય એટલું જ મારું છે ..

વધુ વાંચો