તને ડૂબતા જોઈને હું તારા તરફ દોડયો હતો... મદદ કરવા નહીં તને સાથ દેવા નહીંતર મનેય કયાં તરતા આવડે છે...

દુનિયાની બધી કવિતાઓ પાણી ભરે એ પળ સામે
જયારે...
અડધી રાતે ખાંસતી ડોશીને ડોસો ધ્રુજતા હાથે પ્યાલો ધરે...

પ્રેમનો મતલબ કોઈના
'બોયફ્રેન્ડ' કે 'ગર્લફ્રેન્ડ'
હોવું એવો નથી થતો.
પરંતુ.
પ્રેમનો મતલબ એ છે કે કોઈ એવું જેને
તમારી ચિંતા થતી હોય
અને કોઈ એવું કે
જેની ચિંતા તમને થતી હોય.
પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચે પણ Care નો સંબંધ હોય.
જે પ્રેમની વ્યાખ્યાથી ઘણો ઉચ્ચ સંબંધ હોય છે..

વધુ વાંચો

એ કાગડા તુ ક્યા છે?
એમની યાદો નુ શ્રાધ્ધ કરવુ છે મારે…

જે મળ્યું જ નથી એને છોડી દેવુ,

જરુરી તો નથી.....!!

💗💝💗-My HEART Beats...

અંધકાર
દિલમાં હતો,,,

ને

દીવો પ્રગટાવવા
ચાલ્યાં મંદિરમાં !

રોકી રાખ્યા હતા આંસુઓને પાંપણે,
કહ્યુ જગતે વાહ આંખો પાણીદાર છે....

કોણ કહે છે કે મેં લખેલા શબ્દો વ્યર્થ રહી ગયાં,
જ્યારે પણ લખ્યું, સૌ કોઈને પોતાના યાદ આવી ગયાં....

"ઘણા ને ઘોંઘાટ માં ઊંઘ નથી આવતી,
અને,
કોઈને કોઈનું મૌન સુવા નથી દેતું....

એક ગમતુ જણ મળ્યુ, જેની સાથે મન મળ્યુ...
ખબર ના પડી કયા જનમનું સગપણ મળ્યુ...??!!!

"વટ" તો મૌન નો હોય છે, "શબ્દો" નું શું ? એ તો પરિસ્થિતિ જોઈને, બદલાતા રહે છે.....