શબ્દોના પ્રેમમાં પડવાનો પ્રયાસ કરું છું.....

एकबार फिर अमीरीने गरीबी को हरा दिया,
स्वाभिमान छोड़कर दाने दाने का मोहताज बना दिया,
उसे कहा लेनी थी वख्त की रफ्तार अपने हाथ मे,
कुछ की भूल ने उस बेबस को गुनहगार बना दिया ।।

વધુ વાંચો

આપણી સામે બે રસ્તા હોય છે કાં તો સમસ્યાથી દૂર થઈ જાઓ, કાં તો વિરોધ કરો. કોઈ ખોટું કરે છે તો આપણને લાગતું વળગતું ન હોય તો ખસી જઈએ, પણ કલમની તાકાત તલવારથી પણ તેજ છે એવું મનાય છે તો એ અજમાવી જોઈએ. matrubharti એ સ્પર્ધા યોજી ને વિજેતા પણ નિશ્ચિત કર્યા, પણ હવે બે મહિના પછી કહે છે કે વિજેતાઓની રચના મૌલિક નથી, તો ઈનામમાં કાપ મૂકી દીધો. એ સિવાય પણ લખનાર માટે એવા શબ્દો બોલાયા જે એમને હતોત્સાહ કરી દે. આ કઈ હદે યોગ્ય ? ભલે મારા શબ્દોની અસર થાય કે ન થાય પણ મને એટલો સંતોષ હશે કે આવી તાનાશહીનો મેં વિરોધ તો કર્યો.....

જેમનો હક છે એમને ઈનામ મળવું જોઈએ....

વધુ વાંચો

ડાયરીમાં પન્નામાં દફન થઈ છે રાતો,
અજાણી છે તારાથી કેટલીય વાતો...