Hey, I am on Matrubharti!

જે સાંભળ્યું છે એને માની લેવાની ઉતાવળ ક્યારેય ના કરશો
કારણકે સત્ય કરતા જુઠ હંમેશા અનેક ઘણી ગતિ થી અને ઝડપ થી ફેલાય છે.

-Harshida Joshi

વધુ વાંચો