....

હું ક્યાં કહું છું તને,

કે તું મારા કણકણમાં પ્રગટ થા..

પુરુષોત્તમ છે તું,

બસ.. મારામાં ઉત્તમ સાબિત થા..

#सलाम

आयुष्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्यासोबत राहण्याचे मार्गदर्शन पूर्ण केल्याबद्दल तुम्हाला सलाम

@mymomguruji..😇🙏

વધુ વાંચો

#મુશ્કેલ
મુશ્કિલો તો તનેય પડી હશે ને,
મૂકી વાંસળી સુદર્શન લેતા.!?

#ભૂત
ભૂતકાળની યાદો આજે ભૂત બનીને પાછળ પડી છે..
સળવળી ઉઠેલી પીડાને ક્યાં મારી પડી છે.!?

જાણું હું તું છે નીડર પક્ષી આકાશમાં ઉડનારું,
પોહચી ક્ષિતિજે પાછું નથી હવે તારે વળવાનું..

#धर्मांध
धर्मांध व्यक्ती म्हणजे समाज आणि देशासाठी धोका असू शकतो. म्हणून धर्मांधता नव्हे तर निरोगी समाज स्थापनेसाठी नीतिमान व्हा..

વધુ વાંચો

#બેહોશ
ચંચળ મનને બેહોશ કરી બાહોશ થવું મારે..
ખુદ માં રહેલા હરિ માં મદહોશ થવું મારે..

#સહેલું

શું સહેલું છે તમારા માટે..? 🤔
ગુલાબજાંબુ જોઈ એનાથી દુર રેહવું..!? 😛😜

#मिट्टीकी
जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा मिट्टीकी अस्तित्व सर्व बाजूंनी बहरलेले दिसते..