હું કાવ્ય તથા ગઝલ ને ટૂંકીવાર્તા લખું છું.પ્રતિલિપિ પર મેં કેટલીક post મૂકી છે.સારો પ્રતિભાવ છે.બસ કાગળ પર રંગ પુરવાની કોશિશ કરું છું.મારું લખાણ મારુ પોતાનું મોંલીક છે કોઈએ તેને પોતાના નામ થી રજૂ કરવી કે છપાવવી કોપીરાઈટ નો ભંગ ગણાશે જે ધ્યાને લેવા વિનંતી...આભાર...પ્રતિભાવ આપશો તો ગમશે .મારા લેખન ને સુધારવાની તક મળશે મને...આભાર

કેટલું આહલાદક હતું...તારા ગયા પછી તારી યાદ નું આવવું

કાંઈ જ ન હોવા છતાં ,મારા હર અહેસાસ માં તારું આવવું

એ સાંજ ...ઢળતો સૂરજ...અને દરિયા કિનારો...બધું જ તો ગમતું હતું..

પણ તારી એક બેદરકારી ને કારણ...ના એ સાંજ છે ...

ના ઢળતો સૂર્ય.....ના દરિયો...

બસ....હવે...હું છું અને આસપાસ ખામોશી છે...

મૌન... અને હૃદય માં ચાલતું દ્વંદ્વ....કે...આટલી તારી

બેદરકારી....મને....દરિયે ભેળવી ગઈ....મારી આંખ માં

જાણે કે દરિયો રોપી ગઈ...

©ગીતા એમ ખૂંટી
#બેદરકાર

વધુ વાંચો

હું જંખુ છું સતત તારી યાદ માં તારી આવનજાવન

પણ બેદરકાર બની ગઈ છે મારા શમણાં ની રાત

©ગીતા એમ ખૂંટી
#બેદરકાર

વધુ વાંચો

ફેલાયેલો મારો હાથ હવા માં હતો...આમ જ...

દરકાર કરવામાં સનમ તું બેદરકાર બન્યો...આમ જ

©ગીતા એમ ખૂંટી
#બેદરકાર

હું વરશું ને તું ભીંજાય એવું ક્યારેય બન્યું છે...!

કોઈ ક્ષિતિજે મિલન આપણું,ક્યારેય બન્યું છે..!

હું બેદરકાર બની ને વિસ્તરતી રહું તુજમાં કહી

કરી દરકાર મારી તું મુજમાં ભળી જાય એવું ક્યારેય બન્યું છે...!

©ગીતા એમ ખૂંટી
#બેદરકાર

વધુ વાંચો

હા...મારી જ બેદરકારી હશે કદાચ...

કે સાંજ ને દરિયા કિનારો ન મળ્યો

©ગીતા એમ ખૂંટી
#બેદરકાર

રહી ને બેદરકાર એ મને દરકાર શીખવી ગયા

જો ને એ આવી ને પણ જવા ની રીત શીખવી ગયા

©ગીતા એમ ખૂંટી
#બેદરકાર

ક્યાં બેદરકારી રહી મારી ચાહ માં બોલ...!

કે હવે દરકાર પણ તને નથી મારી આહ ની..

©ગીતા એમ ખૂંટી
#બેદરકાર

બેદરકાર રહી ને પણ તારી દરકાર હું કરું છું

તારા થી પણ વધુ સનમ,હું તુજમાં રહું છું

©ગીતા એમ ખૂંટી
#બેદરકાર

એક ચાંદ છે આકાશ મહીં ને હું ધરતી ના ચાંદ ને શોધું છું

હવે હદ વટાવી ગઈ તારી યાદ,સક્ષમ રહેવા ધરતી શોધું છું

©ગીતા એમ ખૂંટી

#સક્ષમ

વધુ વાંચો