પ્રેમના નામે હું મુશળધાર છું, ખાલી-ખીસા પણ દિલથી દિલદાર છું; આંખમાં આંખ નાખી ન દેખો મને, થઈ જશે પ્રેમ હું બહુ અસરદાર છું ગુજરાતી શાયરી. ગુજરાતી ગઝલ. ગુજરાતી કવિતા. हिन्दी शायरी, हिन्दी कविता, हिन्दी ग़ज़ल બસ એટલું જ આવડે છે બાકી હું તમારી પાસે શીખવા આવ્યો છું B.A student 2nd year Instagram I'd:- ghanshyam_kaklotar