સત્ય હંમેશા જીતે જ છે, સત્ય મેવ જયતે!

Falguni Dost લિખિત વાર્તા "પ્રેમદિવાની - ૧" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19889727/premdiwani-1

Falguni Dost લિખિત વાર્તા "સ્ત્રીના હૈયાની ઝંખના" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19889106/streena-haiyani-zankhna

મારા અસ્તિત્વને જ હું વિસરાવી ચુકી છું,
જોને તમારા પ્રેમની હુંફમાં જ હું સચવાઈ ગઈ છું.
-"દોસ્ત"

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'સબંધની સમજણ - ૫ અંતિમભાગ' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19875101/sambandhni-samjan-5

Thankyou Matrubharti ?

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'સબંધની સમજણ - ૩' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19874245/sambandhni-samjan-3